Opinie i oceny klientów

Opinie i oceny klientów

Jeszcze nikt nie zamieścił opinii
Bestseller
PBW 120g Zobacz większe
PBW 120g

PBW 120g

  Nowy produkt

  Wielofunkcyjny środek czyszczący do stosowania w przemyśle spożywczym i napojowym.

  Więcej szczegółów

  Duża dostępność

  8 Przedmioty

  42,00 zł brutto

  brutto

  Bezpieczne płatności dzięki ochronie SSL

  Cechy produktu

  RodzajDezynfekcja

  Wielofunkcyjny środek czyszczący do stosowania w przemyśle spożywczym i napojowym.

  CECHY PRODUKTU:

  • Skuteczny we wszystkich temperaturach
  • Usuwa uporczywe plamy i pozostałości zbrylonej skrobi, białek i kwasów tłuszczowych z trudno dostępnych miejsc, po prostu namaczając i spłukując
  • Bezpieczny do stosowania na stali nierdzewnej, gumie, metalach miękkich i tworzywach sztucznych
  • Nie używać na teflonie
  • Generuje 4-5% tlenu
  • Doskonała tolerancja na twardą wodę

  Dawkowanie:
  Czyszczenie ogólne: 7-14 g / litr
  Czyszczenie intensywne: 21 g / litr

  SKŁAD PRODUKTU:

  20-35% metakrzemian disodu
  15-30% nadwęglan sodu
  20-30% węglan disodu
  1-5% kwas edetynowy
  1-3% wodorotlenek sodu

  PRODUCENT:

  Five Star Chemicals & Supply Inc

  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

  Przechowywać w suchym, ciemnym i dobrze wentylowanym miejscu.
  Do ogólnego czyszczenia użyj 7-14 g na litr ciepłej wody. Szoruj lub mocz przez 30 minut.

  ZAWARTOŚĆ NETTO:

  120g

  Bezpieczeństwo stosowania produktu:

  Substancje niebezpieczne: nadwęglan sodu, wodorotlenek sodu

  Zagrożenia:
  H290 - Może powodować korozję metali.
  H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.
  H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

  Środki zapobiegawcze:
  P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
  P280 - Nosić rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
  P304 + P340 - W PRZYPADKU WDYCHANIA: wynieść ofiarę na świeże powietrze i zapewnić swobodę oddychania.
  P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
  P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
  P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeśli są obecne i jest to łatwe do wykonania. Kontynuuj płukanie.
  P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
  P501 - Wypłukać pusty pojemnik i zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

  Pierwsza pomoc:

  W przypadku wdychania: wyprowadzić osobę na świeże powietrze i zapewnić swobodę oddychania. Natychmiast zadzwoń do OŚRODKA ZATRUĆ / lekarza.

  W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłucz skórę wodą. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

  W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeśli są obecne i łatwo to zrobić. Kontynuuj płukanie. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

  W przypadku połknięcia: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.

  Napisz swoją opinię jako pierwszy ! Oceń

  Yellow Drop icon Go top