Opinie i oceny klientów

Opinie i oceny klientów

Jeszcze nikt nie zamieścił opinii
Bestseller
SaniClean 473ml Zobacz większe
SaniClean 473ml

SaniClean 473ml

  Nowy produkt

  Skuteczny środek dezynfekujący. Słabo pieniący się roztwór z wodą dezynfekuje powierzchnie przez 180s kontaktu. Może być nanoszony za pomocą atomizera, gąbki lub poprzez płukanie.

  Więcej szczegółów

  Duża dostępność

  11 Przedmioty

  77,00 zł brutto

  brutto

  Bezpieczne płatności dzięki ochronie SSL

  Cechy produktu

  RodzajDezynfekcja

  Skuteczny środek dezynfekujący. Słabo pieniący się roztwór z wodą dezynfekuje powierzchnie przez 180s kontaktu. Może być nanoszony za pomocą atomizera, gąbki lub poprzez płukanie.

  CECHY PRODUKTU:

  Roztwór nadaje się do wielokrotnego użytku. Biodegradowalny, bezzapachowy. Nie wymaga spłukiwania. Nadaje się do butelek i sprzętu. Można stosować poprzez mycie w zamkniętym obiegu (system CIP). Nie stosować na metale miękkie. Nie mieszać ze środkami czystości zawierającymi chlor.

  Dawkowanie 2,5-4ml na litr roztoru wodnego.

  SKŁAD PRODUKTU:

  20-30% kwas fosforowy
  1-5% 1,2-propanodiol
  5-10% kwas 9-oktadecenowy (Z)-, sulfonowane, sole sodowe

  PRODUCENT:

  Five Star Chemicals & Supply Inc

  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

  Przechowywać w suchym, ciemnym i dobrze wentylowanym miejscu.

  ZAWARTOŚĆ NETTO:

  473ml

  Bezpieczeństwo stosowania produktu:

  Substancje niebezpieczne: Kwas fosforowy

  Zagrożenia:
  H290 - Może korodować metale.
  H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu

  Środki zapobiegawcze:
  P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę
  P280 - Nosić rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy
  P304 + P340 - W PRZYPADKU WDYCHANIA: wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić odpoczynek w pozycji wygodnej do oddychania
  P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem
  P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
  P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Zdejmij soczewki kontaktowe, jeśli są obecne i łatwo to zrobić. Kontynuuj płukanie.
  P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
  P501 - Wypłukać pusty pojemnik i zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

  Pierwsza pomoc:

  W przypadku wdychania: wyprowadzić osobę na świeże powietrze i zapewnić swobodę oddychania. Natychmiast zadzwoń do OŚRODKA ZATRUĆ / lekarza.

  W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłucz skórę wodą. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

  W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeśli są obecne i łatwe to zrobić. Kontynuuj płukanie. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

  W przypadku połknięcia: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

  Napisz swoją opinię jako pierwszy ! Oceń

  Yellow Drop icon Go top