Opinie i oceny klientów

Opinie i oceny klientów

Jeszcze nikt nie zamieścił opinii
Bestseller
SaniClean 946ml Zobacz większe
SaniClean 946ml

SaniClean 946ml

  Nowy produkt

  Skuteczny środek dezynfekujący. Słabo pieniący się roztwór z wodą dezynfekuje powierzchnie przez 180s kontaktu. Może być nanoszony za pomocą atomizera, gąbki lub poprzez płukanie.

  Więcej szczegółów

  Duża dostępność

  3 Przedmioty

  Ostatnie egzemplarze!

  129,00 zł brutto

  brutto

  Bezpieczne płatności dzięki ochronie SSL

  Cechy produktu

  RodzajDezynfekcja

  Skuteczny środek dezynfekujący. Słabo pieniący się roztwór z wodą dezynfekuje powierzchnie przez 180s kontaktu. Może być nanoszony za pomocą atomizera, gąbki lub poprzez płukanie.

  CECHY PRODUKTU:

  Roztwór nadaje się do wielokrotnego użytku. Biodegradowalny, bezzapachowy. Nie wymaga spłukiwania. Nadaje się do butelek i sprzętu. Można stosować poprzez mycie w zamkniętym obiegu (system CIP). Nie stosować na metale miękkie. Nie mieszać ze środkami czystości zawierającymi chlor.

  Dawkowanie 2,5-4ml na litr roztoru wodnego.

  SKŁAD PRODUKTU:

  20-30% kwas fosforowy
  1-5% 1,2-propanodiol
  5-10% kwas 9-oktadecenowy (Z)-, sulfonowane, sole sodowe

  PRODUCENT:

  Five Star Chemicals & Supply Inc

  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

  Przechowywać w suchym, ciemnym i dobrze wentylowanym miejscu.

  ZAWARTOŚĆ NETTO:

  946ml

  Bezpieczeństwo stosowania produktu:

  Substancje niebezpieczne: Kwas fosforowy

  Zagrożenia:
  H290 - Może korodować metale.
  H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu

  Środki zapobiegawcze:
  P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę
  P280 - Nosić rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy
  P304 + P340 - W PRZYPADKU WDYCHANIA: wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić odpoczynek w pozycji wygodnej do oddychania
  P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem
  P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
  P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Zdejmij soczewki kontaktowe, jeśli są obecne i łatwo to zrobić. Kontynuuj płukanie.
  P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
  P501 - Wypłukać pusty pojemnik i zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

  Pierwsza pomoc:

  W przypadku wdychania: wyprowadzić osobę na świeże powietrze i zapewnić swobodę oddychania. Natychmiast zadzwoń do OŚRODKA ZATRUĆ / lekarza.

  W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłucz skórę wodą. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

  W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeśli są obecne i łatwe to zrobić. Kontynuuj płukanie. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

  W przypadku połknięcia: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

  Napisz swoją opinię jako pierwszy ! Oceń

  Yellow Drop icon Go top