Desprej 500ml

Desprej 500ml

Bezaldehydowy preparat na bazie alkoholi i czwartorzędowej soli amoniowej do bezpośredniej i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, urządzeń i sprzętu. Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

Cena:23,90 zł

Kupując teraz ten produkt otrzymasz 2 punktów lojalnościowych. Twój koszyk wyniesie 2 punktów lojalnościowych które mogą być zamienione na jeden bon o wartości 0,40 zł.

Bezaldehydowy preparat na bazie alkoholi i czwartorzędowej soli amoniowej do bezpośredniej i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, urządzeń i sprzętu.

Preparat działa bakteriobójczo, grzybobójczo, prątkobójczo i wirusobójczo.

Preparat stosować do czystych powierzchni bez zanieczyszczeń organicznych. Nie powoduje korozji metali,
nie barwi, nie uszkadza dezynfekowanych powierzchni oprócz materiałów nieodpornych na działanie alkoholi (np. szkło akrylowe).

Sposób użycia:
Dezynfekowane powierzchnie dokładnie pokryć preparatrm z rozpylacza z odległości ok 30cm (50ml na m2) i pozostawićdo wyschnięcia.

Przechowywanie:
Przechowywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w oryginalnych dobrze zamkniętych pojemnikach. Temperatura magazynowania: od -10°C do +25°C, nie przechowywać bezpośrednio na słońcu.

Środki ostrożności:
Wysoce łatwopalna ciecz i opary
Działa drażniąco na oczy
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
Chronić przed dziećmi
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu
Nie palić
Nie wdychać rozpylonej cieczy

W przypadku dostania siędo oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.