Opinie i oceny klientów

Opinie i oceny klientów

Jeszcze nikt nie zamieścił opinii
Bestseller
Pirosiarczyn sodu 500g Zobacz większe
Pirosiarczyn sodu 500g

Pirosiarczyn sodu 500g

  Nowy produkt

  Pirosiarczyn sodu (E223) to środek chemiczny do dezynfekcji sprzętu oraz butelek.

  Więcej szczegółów

  Duża dostępność

  17 Przedmioty

  Najniższa cena produktu z dnia

  Obecna cena jest najniższa w ciągu ostatnich 30 dni

  17,90 zł brutto

  brutto

  Bezpieczne płatności dzięki ochronie SSL

  Cechy produktu

  RodzajDezynfekcja

  Pirosiarczyn sodu (E223) to środek chemiczny do dezynfekcji sprzętu oraz butelek.

  CECHY PRODUKTU:

  Dawkowanie:
  20g pirosiarczynu sodu należy rozpuścić w 1 litrze wody

  SKŁAD PRODUKTU:

  Pirosiarczyn sodu (E223)  Na2S2O5

  PRODUCENT:

  Wyprodukowano w Polsce

  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

  Przechowywać w suchym, ciemnym i dobrze wentylowanym miejscu.
  Szoruj lub mocz przez 30 minut.

  ZAWARTOŚĆ NETTO:

  500g

  Bezpieczeństwo stosowania produktu:

  Substancje niebezpieczne: Pirosiarczyn sodu

  Zagrożenia:
  H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
  H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy

  Środki zapobiegawcze:
  P102 Chronić przed dziećmi.
  P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
  przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
  płukać.
  P402+404 Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku

  Pierwsza pomoc:

  W przypadku wdychania: wyprowadzić osobę na świeże powietrze i zapewnić swobodę oddychania. Natychmiast zadzwoń do OŚRODKA ZATRUĆ / lekarza.

  W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłucz skórę wodą. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

  W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeśli są obecne i łatwo to zrobić. Kontynuuj płukanie. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

  W przypadku połknięcia: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.

  Polecane

  Go top